ULLA KARLSSON

The things that make me different are the things that make me!

Doubtful

Thoughts in the back of my head!

I'm in the back of the line, finding my place
I'm in the back of the line, making it in my own pace
I'm in the back of the line, will you remember my face
I'm in the back of the line, there's no space
I'm in the back of the line, and before you know it I'm lost without a trace

Well, good times come and good times go.
But they have been away for quite a while now.

I guess they saw it in my eyes, the fire the will to fight
Before I believed in myself, I was strong, but now and don't get me wrong.
I have a diffrent view and it changed my ways, always
Seeing clearly, but still oh so lost in the fog, you blinded me
If only you could see, but not really, I'm just striding to be free

2 down 1 to go :)

HEJ

Nu har jag gjort av 2 tentor om man säger så, eller snarare 1 skriftlig tenta och sedan ett praktiskt förhör som jag hade idag.

Har fått reda på hur det har gått på 1 av dem nu precis :)

GODKÄND ;)

på det praktiska förhöret som jag hade idag :)

FAN VA HÄRLIGT ;)


Nu har jag bara 1 tenta kvar denna termin att skriva, om jag blev godkänd på den första dvs :) Men jag har en bra känsla av att jag blev de ;) Hoppas, hoppas :) Den tenat som jag har kavr då är i fysiologikursen som börjar på tisdag nästa vecka :) Ledig fram tills dess :) Yeii ;)


Match i dag å nu känner jag mig fan mer taggad än någonsin :) BOJAH :)

Äntligen lördag :)

Hejsanhoppsan :)

Idag är det lördag, livet ligger på topp å allt börjar förhoppningsvis falla på plats ;)

Spelade match idag me laget mot östhammar, vi vann me 3-2 - HÄRLIGT ;) Å det kändes som för en gång skull så klaffade det lite bättre för mig iaf. Var länge sedan jag kände att jag fått spela en hel match utan att fundera på när de ska ta av mig.. Har la fått mig att slappna av lite för mkt, alltså att inte behöva satsa då det inte leder någonstanns. jag har känt mig dålig, men idag känns det bättre. Jag har liksom fått lite mer vilja och förtroende för mig sj tillbaka. Inte för att jag vet hur länge de kommer vara men vill verkligen ligga kvar här nu :) Så kämp på kämp på ;)

Innebandy är de ställe då jag kan slappna av som mest å det är verkligen härligt att man har någe sånt när man pluggar. Ibland måste man verkligen bara lämna det åt sidan så att man inte blir "överarbetad". Finns risk. Så därför älskar jag verkligen att kunna åka ner till träningarna och springa av mig lite :) Sen ska man ju inte bortse från motionen å gemenskapen :) Härligt gäng de där i rasbo ;)

Folk kan kalla mig knäppa, men för mig är det inte matcherna som är viktiga, visst det är kul att spela och ge allt, men för mig är det träningarna som jag verkligen älskar :) Skulle inte klara mig utan dem. De e bra stämmning och man kan prestera och göra misstag, men lära sig :) Lovely ;)

Men men
Snart fara över till Jenny denna ljuva lördagkväll :)

BYEBYE

Någon som känner att de vill lära sig..? :P haha

DE HÄR E ALLA DE MUSKLER JAG MÅSTE LÄRA MIG TILLS IMORN TILL TENTAN ^^ 
HÄRLIGT VA :P

M. = muskulus = muskel


* m. buccinator = Kindmuskel

u: över och underkäken

f: Mungipan

utför: Formar kinden, hjälper till att tugga, vid skratt och gråt

 

m. masseter = tuggmuskel

u: okbensbågen

f: ramus mandibulae, angulus mandibulae

utför: Stänger munnen, vid tuggning

 

m. temporalis = tinningmuskel

u: linea temporalis inferior, crista infratemporalis

f: konverterar till processus coronoideus och därifrån neråt.

Utför: höjning och bakåtföring av underkäken, fixering av pharynx vid sväljning

 

* m. pterygoideus lateralis

u: caput mandubula ungefär

f: över och underkäken

utför: Öppnar munnen

 

* m. pterygoideus medialis

u: överkäke

f: angulus mandibulae

utför: synergist till m.temporalis och m.masseter

 

m. scalenus anterior – djup halsmuskulatur

u: tvärutskotten på CIII – CVI

f: costa prima

utför: Lyfter första revbenet, sidoböjer och vrider halsen

 

m. scalenus medius – djup halsmuskulatur

u: tvärutskotten CII - CVII

f: Costa prima

utför: lyfter första revbenet och sidoböjer halsen

 

m. scalenus posterior – djup halsmuskulatur

u: tvärutskotten CIV - CVI

f: Övre kant på andra revbenet

utför: Höjer revbenet och sidoböjer halsen

 

m. sternocleidomastoideus = nickmuskeln

u: tvåhövdad från bröst- och nyckelben

f: processus mastoideus, linea nuche superior

utför: Ensidig kontraktion: ansiktet vrids åt motsatta sida och huvudet böjs åt samma håll. Dubbelsidig kontraktion: Sänks ansiktet

 

* mm. Suboccipitales = nackrosetten (4 muskler)

 

* m. rectus capitis posterior major

u: taggutskottet på axis CII

f: mitten av linea nuche inferior

utför: vrider ansiktet utåt

 

* m. rectus capitis posterior minor

u: tuberculum posterior atlantis CI

f: Inre 3:e delen av linea nuche inferior

utför: Bakåtböjning av huvudet

 

* m. obliquus capitis superior

u: tvärutskottet på atlas

f: område över fästsenan till m. Rectus capitis posterior major

utför: böjer huvudet bakåt och åt sidan

 

* m. obliquus capitis inferior

u: taggutskottet på axis

f: tvärutskottet på atlas

utför: vrider ansiktet och atlas åt samma håll

 

* mm. suprahyoidei = övre tungbensmuskler

 

* m. digastricus

utför: lyfter tungbenet, öppnar munnen

 

* m. stylohyoideus

utför: Drar tungbenet uppåt, bakåt vid sväljning

 

* m. mylohyoideus

utför: lyfter tungbotten och tungben, sänker underkäken

 

* m. geniohyoideus

utför: understöd för föregående

 

* mm. infrahyoidei = undre tungbensmuskler

utför: stabiliserar tungbenet eller drar det nedåt. Hjälpmuskler vid sväljning, andning. Böjer indirekt i huvud- och halsleder.

 

* m. sternohyoideus

 

* m. omohyoideus

 

m. erector spinae (3 muskler, här 2 st)

 

m. iliocostalis – lateralt liggande muskler i ES

u: sacrum, ileum och revben

f: revben och tvärutskott ända upp i halsryggen

utför: håller kroppen i upprätt ställning, sidoböjer.

 

m. longissimus

u: inferiort tillsammans med ilicostalis, högre upp längs transversalutskott

f: processus mastoideus

utför: håller kroppen i upprätt ställning

 

* m. splenius

u: från taggutskott

f: till tvärutskott, ligger ytligt om ES

utför: ensidigt innerverad: vridning samma sida, dubbelsidigt innerverad: sträckning

 

* m. semispinales

korta sneda muskler med uppåt medialt fiberförlopp

 

* mm. interspinales = muskler utspända över 2 avgränsade kotors taggutskott

u: Taggutskott

f: avgränsande kotas taggutskott

 

mm. multifidi

u: tvärutskott

f: processus spinosi på LV-LI

Löper lateralt, medialt över 2-4 kotor

 

* mm. rotatores

u: tvärutskott

f: taggutskott

utför: sidovridningar, kraftigast i bröstregionen

 

* mm. intertransversarii – sammanbinder avgränsade kotors tvärutskott

u: Tvärutskott

f: sammanbinder avgränsande kotas tvärutskott

 

* mm. intercostalis externi = yttre revbensmuskler

u: undre kanten på revbenen

f: nästföljande revbens övre kant

utför: aktiva vid inandning, höjer revbenen

 

* mm. intercostalis interni = inre revbensmuskler

u: revbenets undre kant

f: övre kant på efterföljande revben

utför: utandningsmuskel, sänker revbenen

 

Diaphragma = mellangärde (skiljevägg mellan bröst och bukhåla)

 

pars lumbalis diaphragmatis

u: ländkotornas kroppar LI-LIII, mellankotsskivor och valvformade senhinnor

 

pars costalis diaphragmatis

u: 7-12 revbensbrosken

 

pars sternalis diaphragmatis

u: processus xiphoideus

 

m. rectus abdominis = raka bukmuskeln

u: 5-7 revbensbrosk, proc. xiphoideus

f: crista pubica och symfysen

utför: Böjer bålen framåt, sänker bröstkorgen och höjer bäckenet

 

 

m. obliquus externus abdominis = yttre sneda magmuskeln

u: yttre ytor på 5-12 costae (revben)

f: crista iliaca, rectusskidan, linea alba

utför: böjer i bålen, höjer bäckenet, deltar i bukpressen, sidoböjer och vrider bålen till motsatta sida

 

m. obliquus internus abdominis = inre sneda magmuskeln

u: fascia thoracolumbalis, crista iliaca, SIAS

f: 10-12 revben, rectusskidan

utför: böjer i bålen, höjer bäckenet, deltar i bukpressen, sidoböjer och vrider bålen till samma sida

 

m. transversus abdominis = innanför inre sneda magmuskeln

u: inre ytor på 7-12 revbensbrosken, fascia thoracolumbalis, SIAS

f: rectusskidan, linea semilunaris

utför: ?

 

m. quadratus lumborum

u: höftbenskam

f: 12 revbenet, proc. Costales LI-IV

utför: Sänker revbenen och böjer i sidled

 

m. Trapezius = kappmusklen

u: protuberantia occipitalis externa, tagguskott C0-th12

f: laterala sidan clavicen, ut på acromion och spina scapulae

utför: Drar skulderbladet mot ryggen, adducerar och vrider scapula

 

m. latissimus dorsi = Breda ryggmusklen

u: Taggutskott thVII-XII, crista iliaca, costae 10-12

f: crista tuberculi minoris (på humerus)

utför: extension och inåt rot. i axelleden, adducerar armen

 

m. Rhomboideus major

u: Taggutskott th1-4

f: margo medialis scapulae

utför: drar skulderbladet uppåt och åt mitten, samt trycker det mot revbenen

 

m. Rhomboideus minor

u: taggutskott c6-7

f: margo medialis scapulae

utför: drar skulderbladet uppåt och åt mitten, samt trycker det mot revbenen

 

m. levator scapulae

u: tvärutskott c1-4

f: angulus superior scapulae

utför: lyfter skulderbladet, vrider angulus inferior medialt, latflex i nacken

 

m. Pectoralis major = stora bröstmusklen

u: nyckelben, sternum, 2-7 revbensbrosken

f: distalt om tuberculum major

utför: adduktion och inåtrotation av armen

 

m. Pectoralis minor = lilla bröstmusklen (djupt under den stora)

u: 3-5 revebn

f: proc. coracoideus

utför: vrider och sänker resp. höjer revbenen och skulderbladm. serratus anterior

u: 1-9 revben

f: undre margo medialis

utför: hålla in skulderbladet mot bålväggen

 

m. deltoideus = Delta muskeln

u: lat 3:e delen av clavicula, acromion och undre kanten av spina scapulae

f: tuberositas deltoidea

utför: tillsammans abduktion. Var för sig: adduktion, inåtrot och utåtrot, flex och ext.

 

m. teres major

u: nära angulus inferior scapulae

f: Distalt om tuberculum minus

utför: adduktion och inåtrotation i armen

 

m. Teres minor (del av rotatorcuffen)

u: margo lateralis scapulae

f: tuberculum majus

utför: utåtrotation i axelleden

 

m. supraspinatus (del av rotatorcuffen)

u: fossa supraspinata

f: tuberculum majus

utför: abduktion

 

m. Infraspinatus (del av rotatorcuffen)

u: fossa infraspinata

f: Tuberculum majus

utför: utåtrotation

 

m. Subscapularis (del av rotatorcuffen)

u: fossa subscapularis

f: tuberculum minus

utför: inåtrotation i axelleden

 

m. Biceps bracii = 2 hövdade överarmsmuskeln

f: tuberositas radii

utför: böjer i armbågsled, supinerar underarmen

 

Caput longum

u: tuberculum supragleniodale

utför: abducerar i skulderleden

 

caput breve

u: Proc. coracoideus

utför: adducerar i skulderleden

 

m. Coracobrachialis

u: proc. coracoideus

f: mitt på medialsidan av humerus

utför: stabiliserande muskel, framåtvridning

m. brachialis

u: humerus främre yta under tuberositas deltoidea

f: tuberositas ulnae

utför: böjer i armbågsleden

 

m. triceps brachii = 3 hövdade överarmsmuskeln

f: olecranon och bakre ledkapselväggen

utför: sträcker i armbågsled

 

caput longum

u: tuberculum infraglenoidale

utför: bakåtvridning och adduction i skulderleden

 

caput laterale

u: facies posterior humeri (lat och prox om sulcus nervi radialis)

 

caput mediale

u: facies posterior humeri (med och dist om sulcus nervi radialis)

 

m. pronator teres

u: mediala epikondylen humeri, proc. coronoideus

f: tuberositas pronatoria radii (distalt på radius)

utför: böjer i armbågsled och i det läget även pronator

 

m. flexor carpi radialis

u: mediala epikondylen på humerus

f: basen på os metarcarpale 2

utför: flexion, pronerar i armbågsled, radialdeviation (flexion)

 

m. flexor carpi ulnaris

u: mediala epikondylen, olecranon, prox på ulnae

f: os pisiforme, met. ben 5

utför: ulnardeviation, palmarflexion

 

m. palmaris longus

u: mediala epikondylen

f: aponeurosis palmaris (palmar fascia)

utför: palmarflexion

 

m. flexor digitorum superficialis

u: mediala epikondylen, proc. Coronoideus ulnae, facies anterior radii

f: phalax media 2-5

utför: palmarflexion, flex i phalanx proximalis

 

m. flexor digitorum profundus

u: övre 2/3 av ulnas främre yta

f: basen phalanx distalis 2-5

utför: palmarflexion, och flex i fingerleder PIP och DIP leder

 

m. flexor pollicis longus

u: främre ytan på radius, distalt om tuberositas radii

f: basis phalax distalis 1 (pollicis)

utför: palmarflex, flex i tummens leder, radialdeviation

 

* m. pronator quadratus

u: distala ulnae (undersida arm)

f: laterala sidan av radii

utför: pronerar underarmen

 

m. brachioradialis

u: proximalt om laterala epikondylen

f: proc. Styloideus radii

utför: flexion i armbågsleden (vid mittläge av pro och supination)

 

m. extensor carpi radialis longus

u: proximalt om laterala epikondylen

f: basen på os metarcarpale 2

utför: dorsalflexion, radialdeviation

 

m. extensor carpi radialis brevis

u: laterala epikondylen

f: basen på os metalcarpale 3

utför: dosalflexion

 

m. extensor digitorum

u: laterala epikondylen

f: dig 2-5 dorsalaponeurosen

utför: dosalflexion i handleden och extenderar fingrarna

 

* m. extensor digiti minimi

u: Laterala epikondylen

f: dorsalaponeurosen på digiti minimi

utför: sträcker digiti minimi

 

m. extensor carpi ulnaris

u: laterala epikondylen

f: dorsala sidan av os metarcarpale 5

utför: ulnardeviation, dorsalflex i handleden

 

m. extensor pollicis longus

u: Dorsal yta på ulnae, membrana interossea, radius

f: phalanx distalis dig 1

utför: adducerar och extenderar pollicis

 

m. extensor indicis

u: dorsala sidan ulnae

f: dig 2 dorsalaponeuros

utför: extenderar dig 2 och dorsalflekterar

 

* m. supinator

u: laterala epikondylen och dorsala sidan av ulnae

f: (går runt och fäster på radius

utför: supinerar

 

m. abductor pollicis longus

u: dorsalsida av ulnae, radius och membrana interossea

f: basen på os metarcarpale 1

utför: radialdeviation, dorsalflex i PIP led

 

* m. abduktor pollicis brevis (thenar)

utför: abducerar och flekterar tummen

 

* m. flexor pollicis brevis (thenar)

utför: flexion, adducerar, abducerar och opponerar i tummens prox led.

 

* m. opponens pollicis (thenar)

utför: opposition och adducerar tummen

 

* m. adductor pollicis (thenar)

utför: adduktion och opposition av tummen

 

* m. palmaris brevis (hypothenar)

utför: ?

 

* m. abduktor digiti minimi (hypothenar)

utför: abduktion

 

* m. flexor digiti minimi brevis (hypothenar)

utför: flexion i lillfingrets PIP led

 

* m. opponens digiti minimi (hypothenar)

utför: opponerar lillfingret

 

mm. lumbricales

u: senorna till m. Flexor digitorum profundus

f: dorsalaponeuroser dig 2-5

utför: flex MCP lederna och ext PIP och DIP

 

mm. interossei dorsales

u: ossa metarcarpalia

f: phalanx prox dorsalaponeuroser

utför: flex MCP lederna och ext PIP och DIP, abducerar fingrar

 

m. interossei palmares

u: 2, 4-5 metarcarpalben

f: basen och dorsalaponeuroser på 2,4-5 phalanx proximalis

utför: adducerar pek- ring och lillfingret mot långfingret, flex MCP lederna och ext PIP och DIP

 

m. iliopsoas (2 muskler)

f: trochanter minor

utför: böjer i bålen, utåtrotation

 

m. iliacus

u: fossa iliaca

 

m. psoas major

u: laterala ytor på LI-V

 

m. gluteus maximus

u: os ilium, os sacrum, os coccygis

f: fascia latae, tractus iliotibialis, tuberositas glutea

utför: extension, utåtrotation, add- och abduktion i höftleden

 

m. gluteus medius

u: insidan av os ilium

f: trochanter major

utför: abduktion, in och utåtrotation, flex och ext i höftled

 

m. gluteus minimus

u: os ilium mellan linea glutea inferior och anterior

f: trochanter major

utför: abduktion, in och utåtrotation, flex och ext i höftled

 

m. tensor faciae latae

u: bredvid SIAS

f: tractus iliotibialis till laterala kondylen på tibia

utför: spänner fascia latae, flex, abd, inrot, ext i knäled

 

m. piriformis

u: främre yta sacrum (korsbenet)

f: trochanter major

utför: utåtrotation, abducerar och ext i höftled

 

m. obturatorius internus – en utåtrotator

u: inre yta av membrana obturatorius

f: fossa tochanterica

utför: utåtrot, ab- och adduktion

 

m. obturatorius externus – en utåtrotator

u: utsidan av membrana obturatoria

f: fossa trochanterica

utför: utåtrot, adduktion i höftleden

 

m. gemellus superior – en utåtrotator

u: spina ischiadica

f: fossa tochanterica

utför: utåtrot, ab- och adduktion

 

m. gemellus inferior – en utåtrotator

u: tuber ischiadicum

f: fossa trochanterica

utför: utåtrot, ab- och adduktion

 

m. quadratus femoris – en utåtrotator

u: tuber ischiadicum

f: crista introchanterica

utför: utåtrot, adduktion

 

m. satorius - skräddarmuskeln

u: SIAS

f: medialt på tuberositas tibiae (på gåsfoten)

utför: flex, abd och utrot i höftleden, flex, inrot i knäleden

 

m. quadriceps femoris (4 muskler)

f: lig patellae

utför: ext i knäleden

 

m. rectus femoris (2 huvuden)

u: SIAI

utför: även flex i höftleden

 

m. vastus lateralis

u: trochanter major

 

m. vastus intermedius

u: främre ytan på femur

 

m. vastus medialis

u: linea aspera

 

* m. pectineus

u: superiort om os pubis

f: distalt om trochanter minor

utför: flex, add, inrot i höftled

 

m. adductor longus (en adduktor)

u: bredvid symfysen

f: labium mediale linea aspera

utför: add, flex och utrot i höften

 

m. adductor brevis (en adduktor)

u: os pubis

f: labium mediale linea aspera

utför: add, flex, ext och utrot i höften

 

m. adductor magnus (en adduktor)

u: os pubis och tuber ischiadicum

f: labium mediale linea aspera

utför: add, utrot och ext i höften

 

m. gracilis (en adduktor)

u: symfysen

f: mediala sidan på tibia

utför: add, flex och ext i höften

 

m. biceps femoris = tvåhövdade lårmusklen (hamstrings)

u: bäckenet och lårbenet

f: caput fibulae

utför: flex i knäleden, utrot

 

caput longum

u: tuber ischiadicum

utför: ext i höftled

 

caput breve

u: labrum laterale linea aspera

 

m. semitendinosus (hamstings)

u: tuber ischiadicum

f: mediala ytan på tibia

utför: ext i höftleden, flex och inrot i knäleden

 

m. semimembranosus (hamstrings)

u: tuber ischiadicum

f: tibias mediala condyl

utför: ext i höftleden, flex och inrot i knäleden, spänner kapseln i knäleden

 

m. tibialis anterior

u: lat yta på tibia, membrana interossea

f: insidan av os cuneiforme mediale och os metarsale I

utför: dorsalflex och supinerar

 

m. tibialis posterior

u: tibia, fibula och membran interossea

f: undersidan utav foten på os naviculare, cuneiforme 1-3, metatarsi 2-4

utför: plantarflex och supinerar

 

m. extensor digitorum longus

u: tibias lat condyl, membrana interossea, fibula

f: dig 2-5 dorsalaponeuroser

utför: dorsalflex, pronerar foten och sträcker i tårna

 

m. extensor hallucis longus

u: membrana inerossea och fibula

f: stortåns phalanx distalis

utför: dorsalflex foten och stortån

 

m. fibularis longus

u: fibula

f: snett under fotsulan till os cuneiforme mediale och os metatarsale I

utför: Pron och plantarflex

 

m. fibularis brevis

u: distala 2/3 delar av fibula

f: tuberositas ossis metatarsalis V

utför: Pron och plantarflex

 

m. flexor digitorum longus

u: tibia

f: dig 2-5 phalanx distalis

utför: plantarflex och supinerar fotled, flex i tår

 

m. flexor hallucis longus

u: fibula

f: hallucis phalanx distalis

utför: plantarflex och supinerar i fotled, flex i stortån

 

m. triceps surae = 3 hövdade vadmuskeln (2 muskler)

f: bildar akillessenan som fäster vid tuber calcanei

 

m. gastrocnemius (2 huvuden)

utför: flex i knäled, plantarflex och supinerar i fotleden

 

caput laterale

u: prox om laterala condylen på femur

 

caput mediale

u: prox om mediala condylen på femur

 

m. soleus

u: caput fibulae

f: akillessenan

utför: plantarflex och supinerar i fotleden

 

* m. popliteus

u: lat epikondyl på femur

f: medialt på tibia upptill

utför: vid böjt knä kan underbenet roteras

 

* m. abductor hallucis

utför: abducerar stortån medialt, stödjer fotvalvet

 

* m. adductor hallucis

utför: adducerar stortån, plantarflex stortåns phalanx distalis, stödjer fotvalvet

 

* m. flexor hallucis brevis

utför: plantflex stortån

 

* m. abductor digiti minimi

utför: plantarflex och abducerar lilltån

 

* m. flexor digiti minimi brevis

utför: flex och adducerar lilltån

 

* m. flexor digitorum brevis

utför: flex phalanx prox- och media, stöder fotvalvet

 

* m. quadratus plantae

utför: flex tår, stöder fotvalvet

 

* m. extensor hallucis brevis

utför: ext stortån

 

* m. extensor digitorum brevis

utför: ext fingrarna 2-4

 

* mm. lumbricales

utför: flex MTP leder, får tårna att närma sig stortån

 

* mm. interossei dorsales

utför: abducerar, flex i MTP leder

 

* mm. interossei plantares

utför: adducerar och flex i MTP leder

 

^^ 

Leder

Hej nu tänkte jag ta och dra lite leder för er som vi har i våra kroppar :)

Art. = articulares = Led

Lite större leder är:

Art. coxae - Höftleden

Art. Genus -
Knäleden

Art. humeri -
Axelleden

Art. cubiti - armbågsleden

Art. talocruralis - övre språngbensleden

Art. acromioclavicularis - mellan acromion och nyckelben

Art. sternoclavicularis - mellan bröstben och nyckelben

Art. sacroiliaca - Stramled mellan sacrum och ilium

Lite mindre:

art. temporomandibularis - käkleden

art. atlantooccipitalis - övre nackleden

art. atlantoaxialis mediana - Dens axis och atlas

art. atlantoaxialis lateralis - led mellan första och andra kotan

art. zygapophysiales - Facettleder

art. costovertebrales - Leder mellan kotorna och revbenen

art. costotranservaria - Leder mellan revbenen och tvärutskotten på kotorna

art. sternocostales - Leder mellan bröstbenet och revbenen

art. radioulnaris distalis - Led mellan radius och ulna nere vid handleden

art. radiocarpalis - proximal handlovsled

art. carpi - Handlovsled

art. mediocarpalis - distal handlovsled

art. carpometarcarpales (CMC) - leder mellan distala handlovsben och metarcarpalben  

art. carpometarcarpalis pollicis (CMC1) - Tummens sadelled

art. intermetarcarpales - leder mellan metarcarpalbenens baser

art. metarcarpophalangeae (MP) - Leder mellan metarcarpalbenen och falangerna

art. interphalangeae manus - Leder mellan fingrarnas falanger

art. interphalangeae proximalis (PIP) - Leder mellan fingrarnas första falanger

art. interphalangeae distalis (DIP) - Leder mellan fingrarnas yttersta falanger

art. tibiofibularis - led mellan tibia och fibula

art. subtalaris - undre språngbensledens bakre del

art. talocalcaneonavicularis - undre språngbensledens främre del

art. tarsi transversa
- tvärgående tarsalled

art. tarsometartarsales (TMT) - leder mellan vrist och mellanfotsben

art. metartarsophalangeae (MTP) - leder mellan metatarsalbenen och tårnas grundfalanger

art. interphalangeae pedis (IP) - leder mellan tårnas falanger


Dessa är absolut int alla de leder vi har i vår kropp, men några av de viktigare :)
Sen ska man ju lära sig ligament till duga å :P Haha ^^

Wish me luck ;)